Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

1996

1 Kasım 1996 Açılış Konuşması

Bugün, ikinci yılını idrak ettiğimiz “Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı” panelimize hepiniz hoş geldiniz, Şeref verdiniz.

Bizlerin, Dünya Kardeşlik Birliği Mevlâna Yüce Vakfı olarak, geçen yıl ilk defa devreye aldığımız ve her yıl 1 Kasım tarihinde tekrarlamak arzusunda olduğumuz bu Evrensel Çağrımızdaki gayemizi sizlerle paylaşmak isterim.

Bu yolda yaptığımız çalışmalarımız ve çabalarımız, Mevlâna’nın insanlık felsefesinden yola çıkarak tüm dünyalı kardeşlerimiz ile Irk – Din – Dil – Millet ve Baş – Son gözetmeksizin hiçbir şeyde ayırım yapmadan, birleşim ruhu ile el ele vererek, yarınlara Barış ve Sevgi dolu bir Dünya hediye etmektir.

Sanıyorum insanlık Bilincine ulaşmış herkesin düşüncesi aynı çizgidedir. Dünyamız hiçbir dönemde Sevgi ve Barışa bu denli ihtiyaç duymamıştır. Kutsal Kitapların hangisine bakarsak bakalım, onların içinde mükemmelliğin dışında bir şey göremeyiz.

Allah’ımız bu kitapları insanlara bölünsün, ayrılsın diye hediye etmemiştir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu mükemmelliklere henüz hakikatin idrakine varamamış bazı insani görüşler, gölge düşürmüştür.

Zaman en büyük öğretmendir. Ve o, yaşam boyu insana çok şey öğretir ve kazandırır. İnanıyoruz ki insanlık, çok yakın gelecekte yaptığı hataların bilincine vararak dünyasından özür dileyebilecek duruma gelecektir.

Ancak şu an dünyamızın değişik kesimlerinde yaşanan kaoslar ile acı çeken insanlık, ürettiği negatif düşüncelerle daha da bunalıma düşerken, devreye aldığı bu olumsuz yansımaların etki alanlarının nerelere kadar ulaşacağının henüz idrakinden yoksundur.

Biliyoruz ki, Kâinatlar Nizamı – Doğa ve Yaşam bir denge kanununa tâbidir. İşte bu olumsuzlukların karşıtı olarak da, bugün planetimizin birçok kesiminde Dostluk – Sevgi – Barış sloganları yükselmeye başlamıştır.

Bizler de bir Bütünlük olarak bu Evrensel sloganı benimseyerek, otuz yıldır pozitif görüşlere, kendi görüşlerimiz doğrultusunda katkıda bulunmaya çalışan bir topluluğuz.

Ancak artık bu çağrıların bireysel değil, kitlevi olarak devreye alınması fikrini benimseyen Bütünlüğümüz, bu görüşü paylaşan bütün kardeşlerimizle el ele yola çıkma kararına varmıştır.

Şu an bu güzel Birleşime evet diyen birçok kardeşlerimizle bu gece bir arada bulunmaktan insanlık adına mutluluk duymaktayız.

Geçen seneki konuşmamda da belirttiğim gibi, “Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı” sloganı ile devreye aldığımız bu Evrensel Çağrımıza, yarınlarda planetimizin her kesiminde 23 Nisan gibi Evrensellik kazandırılarak sahip çıkılıncaya kadar, her yıl Bizler Dünya Kardeşlik Birliği olarak, gücümüz yettiği nispette bu çalışmaları devam ettirme kararındayız.

Aslında bu Barış Çağrısı, Atatürk’ümüzün Çağrısıdır. Ve o Büyük Deha, bu çağrı mesajını Dünyaya ilk defa “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” sözcüğü ile ilan etmiştir. Ve bizler de ondan aldığımız bu Asil Mirası, yarınlara taşımaya kararlı bir Bütünlük olarak bu yolda yürümekteyiz.

Teşekkür Ederim.

VEDİA BÜLENT (ÖNSÜ) ÇORAK

Başkan

Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak Hanımefendinin 1996 Açılış Konuşması

1996 Yılı Panelistleri

1996 Yılı Ödül Sahipleri