Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

1997

1 Kasım 1997 Açılış Konuşması

Her yıl 1 Kasım Tarihinde devreye almayı kararlaştırdığımız “Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı” Panelimiz bu Yıl 3. Yaşını idrak ediyor. Bugüne kadar toplantılarımıza katılarak varlıkları ile bizleri onurlandıran tüm Dostlarımıza minnetlerimiz sonsuzdur. Bu arada Dünya Kardeşlik Vakfı ve Derneği bünyesinde Evrensel Çalışmalarını ATA’MIZIN İzinde başarıyla yürüten ve Bizleri bu güzel günlere taşıyan tüm Kardeşlerimize burada teşekkürü de bir borç bilirim.

Bu yılki Konuşmamızın mevzuu Evrensel Kardeşliğin İnsan Bilincine Etkisidir. Planetimiz halen herşeyin en mükemmele gideceği bir çağ programının hazırlıklarını yaşamaktadır. Evrensel Bütünlükte ve Kâinatlar Nizamında, ilk andan şu ana kadar işlenen tüm temalar ve dilekler Birlik, Barış, Bütünlük Bilincinin ve Birleşimin kavranılması içindir. Ancak bu Bütünlüğü temin hiç de kolay değildir. Kolay olmadığını da tarih sayfalarımızı çevirdiğimiz zaman görmekteyiz.

Bu yolda tüm Kutsal Kitaplar, İnsanlığı Birliğe ve Bütünlüğe davet ederken bir Evrim Düzenini de beraberlerinde getirmişlerdir. Çünkü Evrim İnsanı İdrake ve Bilince ulaştıran yegâne faktördür. Evrim yapmış bir Bilincin ilk aşacağı basamak Sevgi, sonra da Bilgidir. Sevgi, Birlik ve Bütünlük Bilincinin yegâne anahtarıdır.

Ancak Sevgi düşünce yolu ile oluşturulacak bir olgu değildir. Asıl Sevgi Özdedir. Bu Sevgi ilâhi bir vecddir. Ve o Evrensel bir Potansiyeldir. Düşünce konsantrasyonu ile oluşturulmaya çalışılan Sevgi, bir meditasyon aracıdır ve o şartlı bir reflekstir. Düşünceden kaynaklanan bu Enerji doyuma erdi mi çözülmeye mahkûmdur. Birçok yuvalar bu nedenle yıkılmaktadır. Öz Bütünlüğüne varmış bir Sevgide hiçbir ayırım yoktur. Ve bu Sevgi nehri tüm mevcudatı beslemektedir.

İşte Bizler böyle bir Sevgi Bütünlüğü ile oluşacak bir Dünyanın güzel düşleriyle bu Evrensel Çalışmalarımızı yürütüyoruz.

İnsan bir Evrensel Potansiyel, bir akü, bir enerji deposudur ve Planetimizin üstünde yaşayan tüm insanlar yatay ve yakın plandan enerji yansımaları ile birbirlerini Evrim ve Bilinç düzeylerine göre müsbet veya menfi yönde etkilemektedirler. Planetimiz bu görülmez Enerji ağlarının birbirlerini kestikleri noktalarda birçok kaoslar yaşamaktadır.

Evrimleşen İnsan Bilinçlendiği nispette, Pozitif Yansımalarını güçlendirdiği takdirde, bu Enerji ağlarındaki kesişmeler de az olacağından, hem Dünya daha az kaos yaşayacak hem de İnsanlık daha mutlu bir yaşamın tadını alacaktır. Şu an bizlerin yapmak istediği şey, Evrensel Kardeşlik Bilincini İnsani Bilinçlere yansıtarak, Yarınların mutlu Dünyasına bir tuğla koymaktır.

Planetimizde bu yolda bizler gibi Pozitif hizmet veren birçok Kardeş Odaklar mevcuttur. Onların birçoklarıyla merhabalaşmaktayız, gayemiz bu şekilde bir Kardeşlik zinciri oluşturarak, Yarınların güzel Dünyasına doğru el ele vererek beraberce yürümektir.

Medyamik bir Çağ olarak değerlendirdiğimiz bu özel Çağda artık hakikatler tüm açıklığıyla kazanılan Bilinçler doğrultusunda İnsanlığa açılmakta ve gözler önüne serilmektedir. Evrimleşen İnsan artık mutlu yaşamak ve yaşatmak istemektedir. Birbirimize düşmanca düşünceler beslemediğimiz an, ümitle beklediğimiz Yarınlar daha yakınlara gelecektir. Mutluluk İnsanın en doğal hakkıdır.

Saygılar.

VEDİA BÜLENT (ÖNSÜ) ÇORAK

Başkan

Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak Hanımefendinin 1997 Açılış Konuşması

1997 Yılı Panelistleri

1997 Yılı Ödül Sahipleri