Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak

1998

1 Kasım 1998 Açılış Konuşması

Saygıdeğer Misafirlerimiz, Sevgili Dostlarımız, Evrensel gecemize hoş geldiniz. Şeref verdiniz.

Bu seneki panelimizin mevzuu, Sevgi ve Barışın artık dillerden çıkarak fiili ortamda tatbikata alınabilmesi için önerilerdir.

Bu gece, bu mevzuda Saygıdeğer panelistlerimiz bizlere kıymetli görüşleri doğrultusunda ışık tutacaklardır. Kendilerine şimdiden teşekkürü bir borç bilirim.

Evet. Sevgi ve Barış: Telaffuzu bizlere çok kolay gelen bu güzel iki kelimenin, bugüne kadar yaşama geçirilmesinin hiç de kolay bir şey olmadığını, Dünyamızda ve Özel hayatımızda yaşanan olaylar ile hepimiz bilmekteyiz.

Bu neden ile bu sene bu mevzuda bir fikir birliğine ihtiyaç duyan Bütünlüğümüz, “Dünya Kardeşlik Birliği” Sloganını sizlerle müştereken oluşturmak ve paylaşmak arzusu duymuştur. İşte bu neden ile burada bir araya gelmiş bulunuyoruz.

Sevgi, Kâinatlar Nizamının bir temelidir. İnsan ve doğa da bu sevginin bir ürünüdür. Sevgi titreşimi atomik yapının öz kaynağıdır. Her şeyde bu güzel titreşim vardır. Ve bu doğal bir titreşimdir. Ancak onu meydana çıkaran tek faktör Evrimdir.

Sevgi ve Barış artık dünya insanının bir sloganı haline gelmiştir. Ancak bu sözcükler düşüncelerden çıkıp öze indirilmedikçe hiçbir şekilde fiili safhada tatbikata alınamaz. Özden gelen her titreşim Kutsaldır. Onda en ufak bir menfaat, bir beklenti yoktur. Dünya bir Evrim laboratuvarıdır. Ve bizler bu platoda düşüncelerimizle imtihanlarımızı veririz.

İyi ve kötü yanlarıyla yaşadığımız tecrübeler bizi daima idrake vardırarak, mükemmelliğe götüren faktörlerdir. Doğal Sevgi, saf ve temizdir. Hakiki sevgide hiçbir beklenti yoktur. Daima veriş vardır. Yapılan herhangi bir hareketin karşılığını beklemek daima düşünceden kaynaklanır. İşte bu noktada Evrime ihtiyaç vardır.

Dünyada yaşanacak saf sevgi doğaldır. Fiiliyata geçirilecek Sevgi ise Evrimsel ve Evrenseldir. Bizler Dünya Kardeşlik Birliği olarak, 30 yıldır bu çizginin üstünde yürüyen bir topluluğuz.

Evrensel sloganımız, Almadan vereceksin – Sevilmeden seveceksin – Düşmanını bağrına basacaksın. Bu üç maddeyi Kişiliği ile birleştirebilen her varlık, artık yarınların güzel dünyasının bir temel taşıdır.

Bizler bu güzel temel taşlarıyla yarınların Sevgi dolu, Mutluluklar ülkesi olacak bir dünyanın yapısını şimdiden oluşturmaya çalışıyoruz. Ve bu çatı altında buluşan herkesin de aynı görüşü, aynı düşünceyi paylaştığına inanıyorum.

Benim inancıma göre, ileri bir gelecekte olumsuz düşüncelerimizin bizi mağlup etmediğini görüp anladığımız an, artık Hakiki Sevgi ve Barış yolunda bu fiili hareketi devreye almaya hazırız demektir. Her şey insandan kaynaklanır. Ve dünyaya olumlu yolda şekil verecek olan sadece insandır. Düşüncelerimizdeki olumsuzluklar devam ettiği müddetçe, Dünya bir Evrim ve İmtihan boyutu olmaya mahkûmdur.

Şu an sizlere ve yansıma olarak da bütün Dünyaya sesleniyorum. Gelin artık el ele verelim. Sevgi ve Barışı düşüncelerimizden çıkartarak Fiiliyata geçirelim. Bunu yapabilmek, büyük bir güç ve çaba ister. Ancak insanda bu potansiyel vardır. Fakat bunu özden istemek gerektir. Negatif düşüncelerimizle boşa harcadığımız güzel enerjilerimizi, istersek öz gücümüzle geri alabiliriz. Onu daha olumlu ortamlarda kullanabiliriz.

Bir gün her insan Allah’ın gözü ile kendini görebilmeyi başardığı zaman, bugüne kadar içinde gizlediği ve kendinin de görmediği güzellikleri görecektir. İşte o zaman Dünya, arzu edilen yaşanabilecek bir Dünya olacaktır. Ve siz cennetinizi kendiniz yaratacaksınız. İnsan buna lâyıktır.

Teşekkür Ederim.

VEDİA BÜLENT (ÖNSÜ) ÇORAK

Başkan

Vakıf Başkanımız Sn. Vedia Bülent (Önsü) Çorak Hanımefendinin 1998 Açılış Konuşması

1998 Yılı Panelistleri

1998 Yılı Ödül Sahipleri